صندوق نوآوری

دانش بنیان‌ها برای آزمون تخصصی محصولات خود کمک بلاعوض ۳۰۰ میلیونی دریافت می‌کنند
30 - نوامبر - 2022
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی:

دانش بنیان‌ها برای آزمون تخصصی محصولات خود کمک بلاعوض ۳۰۰ میلیونی دریافت می‌کنند

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از حمایت مالی بلاعوض ۳۰۰ میلیونی این صندوق در سال از شرکت‌های دانش بنیان برای انجام آزمون‌های تخصصی روی محصولات فناورانه خبر داد.

برو بالا