عبدالرسول کریمی

اهل سنت یک فرصت، تقویت کننده، یاری گر و مکمل نظام هستند
11 - جولای - 2023
مشاور رئیس جمهور؛

اهل سنت یک فرصت، تقویت کننده، یاری گر و مکمل نظام هستند

داود محمدی: عبدالسلام کریمی مشاور اقوام، مذاهب و اقلیت های دینی رئیس جمهور طی گفت و گوی اختصاصی با اشاره به عملکرد دو ساله گفت؛ اهل سنت یک فرصت، تقویت کننده، یاری گر و مکمل نظام هستند، در جبهه حضور داشته اند و خون داده اند، نباید بگذاریم که دشمن آن ها را دلسرد کند، باید کاری کنیم که اهل سنت دیده شوند و احساس کننده که تاثیرگذارند، وجود دارند، حداقل جایگاهی برایشان تعریف کنیم.

برو بالا