فساد

گزارش تحقیقی و آماری از سودهای غیرقانونی بعضی از نانواهای متخلف
31 - دسامبر - 2022
پایگاه خبری کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

گزارش تحقیقی و آماری از سودهای غیرقانونی بعضی از نانواهای متخلف

داودمحمدی: نان و نانوایی موضوعی است که مدتی دغدغه مردم و سفره ای باز جهت بعضی از سوداگران بی انصاف شده است. برای نمونه در یکی از شهرستان های استان تهران وضعیت عمومی حاکم بر این صنف به صورت ریز مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفته است

برو بالا