محمدرضا پورعابدی

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی و ابقای دبیر هیات امنای جهاد دانشگاهی
4 - دسامبر - 2022
رییس جهاددانشگاهی

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی و ابقای دبیر هیات امنای جهاد دانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی در احکام جداگانه «علیرضا کلانتر مهرجردی» را عنوان سرپرستی معاونت فرهنگی این نهاد منصوب و «محمدرضا پورعابدی» را در سمت مشاور رییس و دبیر هیات امنای این نهاد ابقا کرد.

برو بالا