ناحیه نوآوری

بازدید دهقانی فیروزآبادی از دانشگاه و ناحیه نوآوری شریف
30 - نوامبر - 2022
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور

بازدید دهقانی فیروزآبادی از دانشگاه و ناحیه نوآوری شریف

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور از دانشگاه صنعتی شریف و ناحیه نوآوری این دانشگاه بازدید کرد.

برو بالا