مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال

دستورالعمل جدید برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان در سراسر کشور ابلاغ شد

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ دستورالعمل جدید برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان با رویکرد افزایش اشتغال‌پذیری و آماده‌سازی افراد برای ورود موفق به عرصه کسب‌و‌کار به ادارات‌کل استان‌های سراسر کشور خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ دستورالعمل جدید برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان با رویکرد افزایش اشتغال‌پذیری و آماده‌سازی افراد برای ورود موفق به عرصه کسب‌و‌کار به ادارات‌کل استان‌های سراسر کشور خبر داد.
دستورالعمل جدید برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان در سراسر کشور ابلاغ شد
به گزارش کارآفرینان موفق از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «امید ملک» اظهار کرد: آموزش مهارت‌های نرم کارآفرینانه جهت ایجاد و تقویت رویکرد و نگرش خـلاقانه و نوآورانه در نوجوانان از اهـداف اصلی این طـرح است.

وی افزود: براساس این دستورالعمل با نظارت ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، برگزاری باشگاه توسط بخش خصوصی و در مدارس نیز با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان انجام خواهد شد.