این نمایشگاه که در محل مصلی حضرت امام‌خمینی(ره) از ۱۲ مهرماه آغاز شده تا ۱۸ مهرماه دایر است.

حضور ایثارگران کارآفرین در پنجمین جشنواره و نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر با عنوان “روستا آباد”
به گزارش کارآفرینان موفق این نمایشگاه که در محل مصلی حضرت امام‌خمینی(ره) از ۱۲ مهرماه آغاز شده تا ۱۸ مهرماه دایر است.